Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jaboska

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Dr hab. n. med. Jan Mazela

Dr hab. n. med. Maria Wiliska

Program (wersja pdf)

Dzie I - 26.10.2018 (pitek)

10:30-10:40 Otwarcie konferencji

10:40-11:10 Dziecko nam si "nie podoba" - i co dalej?

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-13:30 Sesja I

Przewodniczcy:

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

dr hab. n. med. Maria Wiliska

11:10-11:35 Wykad wprowadzajcy: Diagnostyka rnicowa przyczyn zego stanu noworodkw

urodzonych o czasie lub blisko terminu

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD

11:35-12:05 Krztusiec - moliwoci profilaktyki u noworodkw i niemowlt

dr n. med. Izabella Stryjewska - Dzia Medyczny GSK

12:05-12:20 Przypadek 1: FAS - czy na pewno jest atwy do rozpoznania?

dr n. med. Dariusz Madajczak - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

12:20-12:35 Przypadek 2: Zesp Schinzel-Giedion - bardzo rzadki zesp genetyczny, trudnoci diagnostyczne

dr Kamila Kumiska, dr Ewa Drajczyk - Oddzia Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. w. Rodziny

w Warszawie

12:35-12:50 Przypadek 3: Zakrzepica zatok ylnych mzgu jako odlege nieoczekiwane powikanie EEN

dr Agata Wjcik-Sp - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM,

dr n. med. Iwona Terczyska - Klinika Neurologii Dzieci i Modziey IMiD

12:50-13:05 Przypadek 4: Noworodek urodzony w zym stanie bez biochemicznych wykadnikw OENN

dr hab. n. med. Maria Wiliska - Klinika Neonatologii CMKP

13:05-13:20 Przypadek 5: Cika niewydolno wtroby u noworodka donoszonego w wyniku malformacji naczy

jamy brzusznej

dr Danuta Chrzanowska-Liszewska , dr n. med. Agata Serwatowska-Bargie - Klinika Neonatologii

i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

13:20-13:30 Dyskusja

13:30-14:10 Przerwa

14:10-16:05 Sesja II

Przewodniczcy:

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jaboska

prof. dr hab. n. med. Barbara Krlak-Olejnik

14:10-14:35 Wykad wprowadzajcy: Zaburzenia metabolizmu wglowodanw

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jaboska - Klinika Patologii Noworodkw i Niemowlt UM

w Lublinie

14:35-14:55 Hiperamonemia

dr n. med. ukasz Kauny - Klinika Gastroenterologii Dziecicej i Chorb Metabolicznych UM

w Poznaniu

Grant edukacyjny firmy Recordati Group

14:55-15:10 Przypadek 1: Rzadki zesp metaboliczny jako przyczyna gwatownego pogorszenia

stanu noworodka urodzonego w terminie porodu pozostawionego z mam w systemie rooming-in

dr n. med. Agnieszka Jalowska - Klinika Neonatologii UM we Wrocawiu

15:10-15:25 Przypadek 2: Zaburzenia gospodarki wglowodanowej w wadach linii porodkowej ciaa

dr Magorzata Decyk-Kosson - Zesp Oddziaw Neonatologicznych Szpitala Brdnowskiego

w Warszawie

15:25-15:40 Przypadek 3: Cika hipoglikemia u noworodka

dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grayna Polskowska, dr n. med. Katarzyna Czy,

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jaboska - Klinika Patologii Noworodkw i Niemowlt UM

w Lublinie

dr n. med. Elbieta Szponar - Zakad Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

15:40-15:55 Przypadek 4: Hiperglikemia u noworodka - trudnoci diagnostyczno-terapeutyczne

dr n. med. Katarzyna Czy, dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grayna Polkowska, ,

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga- Jaboska - Klinika Patologii Noworodkw i Niemowlt UM

w Lublinie

dr n. med. Elbieta Szponar - Zakad Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

15:55-16:05 Dyskusja

 

Dzie II - 27.10.2018 (sobota)

09:00-11:25 Sesja III

Przewodniczcy:

dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM

prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

09:00-09:25 Wykad wprowadzajcy: Noworodek w trakcie i po zabiegu operacyjnym - wyzwania dla

neonatologa: znieczulenie, ywienie pozajelitowe, dojelitowe i zwolnienie do domu

dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. UM - Klinika Zakae Noworodka UM w Poznaniu

09:25-09:45 Mikrobiota przewodu pokarmowego u noworodkw. Suplementacja probiotykami

noworodkw urodzonych drog cicia cesarskiego

dr n. med. Joanna Hurkaa - Klinika Neonatologii CM UJ

Grant edukacyjny firmy Biomed

09:45-10:00 Przypadek 1: Zabieg operacyjny u noworodka z wad letaln - jaka diagnostyka powinna by

wykonana przed transportem?

dr hab. n med. Prof. IMiD Magdalena Rutkowska z zespoem - Klinika Neonatologii i Intensywnej

Terapii Noworodka IMiD

10:00-10:15 Przypadek 2: Jeeli nie Hirszprung to co?

dr Joanna Janowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD

10:15-10:30 Przypadek 3: Porwnanie dwch metod znieczulenia do laseroterapii ROP - seria przypadkw

dr n. med. ukasz Karpiski - Klinika Zakae Noworodka, UM w Poznaniu

10:30-10:45 Przypadek 4: Zabieg witrektomii w okresie noworodkowym

dr Marta Pukacka - Klinika Zakae Noworodka UM w Poznaniu

10:45-11:00 Przypadek 5: Gastroschisis: operacja jednoetapowa vs dwu-etapowa

dr Agnieszka Basiukaj - Klinika Zakae Noworodka UM w Poznaniu

11:00-11:15 Przypadek 6: Zaronicie przeyku - korekta torakoskopowa vs. lapartomia klasyczna - seria

przypadkw

dr n.med. Agata Pajk - Klinika Zakae Noworodka UM w Poznaniu

11:15-11:25 Dyskusja

11:25-11:45 Przerwa

11:45-13:20 Sesja IV

Przewodniczcy:

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

dr n. med. Beata Pawlus

11:45-12:10 Wykad wprowadzajcy: Skrajnie niedojrzay wczeniak i jego roczny pobyt w oddziale

neonatologicznym ( zjawisko rzadkie, ale uciliwe i generujce wiele problemw, czy

istniej inne, korzystniejsze rozwizania)

dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinika Neonatologii CM UJ w Krakowie

12:10-12:25 Przypadek 1: Masywny krwotok do jamy brzusznej u wczeniaka 29 t.c.

Dr Magdalena Iracka, dr Renata Gsior-Kozie - Oddzia Neonatologii Szpital Specjalistyczny

im. w. Rodziny w Warszawie

12:25-12:40 Przypadek 2: Skrajny wczeniak z cik postaci BPD i tracheostomi - 6 miesicy na OITN

i co dalej?

dr n med. Joanna Puskarz-Gsowska z zespoem - Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

WUM

12:40-12:55 Przypadek 3: Dysplazja pcherzykowo-woniczkowa - rzadka przyczyna cikiej niewydolnoci

oddechowej noworodka

Zuzanna Kozowska 1
 dr hab. n. med. Tomasz Szczapa 1
dr n.med Joanna Wrblewska 2,3
mgr Apolonia Kauna 2,3
mgr Dorota Janczewska 2
prof. dr hab. Andrzej Marszaek 2,3
prof. dr hab. Janusz Gadzinowski 1
1 - Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2 - Zakad Patologii Nowotworw, Wielkopolskie Centrum Onkologii
3 - Katedra i Zakad Patologii i Profilaktyki Nowotworw, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

12:55-13:10 Przypadek 4: Noworodek z ekstremalnie ma urodzeniow mas ciaa po prenatalnej ekspozycji

na alkohol

dr n. med. Ewa Guszczak-Idziakowska - Klinika Neonatologii CMKP

13:10-13:20 Dyskusja

13:20-14:00 Przerwa

14:00-16:10 Sesja V

Przewodniczcy:

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

dr hab. n. med. Maria Wiliska

14:00-14:25 Wykad wprowadzajcy: Co to s zakaenia o rzadkiej etiologii okresu noworodkowego?

dr hab. n. med. Maria Wiliska - Klinika Neonatologii CMKP

14:25-14:45 Czy warto oznacza stenie prokalcytoniny we wrodzonych zakaeniach u noworodkw?

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek - Klinika Patologii Noworodka UM w Szczecinie

14:45-15:00 Przypadek 1: Zakaenie Enterobacter cloacae z zajciem OUN

dr Maria Kostro - Klinika Neonatologii CMKP

15:00-15:15 Przypadek 2: Zakaenie uoglnione o etiologii Citrobacter koseri

dr Katarzyna Jasiska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:15-15:30 Przypadek 3: Mnogie ropnie mzgu o etiologii Citrobacter koseri

dr Urszula Majewska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:30-15:45 Przypadek 4: Zakaenie o etiologii Bacillus cereus

dr Magdalena Zarlenga - Klinika Neonatologii CMKP

15:45-16:00 Przypadek 5: Zakaenie o etiologii Pneumocystis jiroveci (carini)

dr Katarzyna Suek-Kamas - Klinika Neonatologii CMKP

16:00-16:10 Dyskusja

16:10 Zakoczenie konferencji

W programie przewidziano wystpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40