Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

 

Patronat naukowy:

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

 

Program

Dzie I - 23.10.2020 (pitek)

10:40-10:50 Otwarcie konferencji

10:50-11:10 Wykad inauguracyjny: EBM a dowiadczenia ekspertw

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-12:30

Sesja I Kardiologiczne sytuacje kliniczne

11:10-11:25

Przypadki wrodzonej wady serca niewykrytej za pomoc testu pulsoksymetrycznego

dr n. med. Iwona Dbrowska-Wjciak - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodkw i Niemowlt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi

11:25-11:40

Noworodek z uoglnion hiperechogenicznoci naczy krwiononych

dr hab. n. med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11:40-11:55

Wykad

TBA

11:55-12:10

Wczeniak z zakrzepic lewego przedsionka

dr n. med. Justyna Tooczko - Oddzia Neonatologiczny Szpitala Solec w Warszawie /dr Ludmia Bartoszewicz - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka CZD

12:10-12:30

Dyskusja

12:30-12:50

Przerwa

12:50-14:25

Sesja II Zakaenia

12:50-13:05

Kia wrodzona

dr n. med. Krystyna Bober-Olesiska - Oddzia Neonatologiczny Midzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

13:05-13:20

Grypa wrodzona

dr n. med. Beata Pawlus - Oddzia Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. witej Rodziny w Warszawie

13:20-13:35

Wykad

TBA

13:35-13:50

Cikie zakaenia RSV w okresie noworodkowym

dr n. med. Alicja Kornacka - Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13:50-14:05

Miejsce punkcji ldwiowej w diagnostyce zakae

dr n. med. Aleksandra Rytko - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodkw i Niemowlt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi

14:05-14:25

Dyskusja

14:25-15:15

Przerwa (lunch)

15:15-16:35

Sesja III Varia I

15:15-15:30

Zamartwica okooporodowa - czy tylko niedotlenienie?

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Oddzia Kliniczny Neonatologii CM Uj w Krakowie

15:30-15:45

Krakowskie szecioraczki

dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Oddzia Kliniczny Neonatologii CM Uj w Krakowie

15:45-16:00

Trudnoci rokownicze, diagnostyczne i lecznicze u dziecka urodzonego w 22 tc.

dr n. med. Martyna Woynarowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

16:00-16:15

Alloimmunologiczna maopytkowo u podu i noworodka

dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. CM UMK - Oddzia Kliniczny Noworodkw, Wczeniakw z Intensywn Terapi Noworodka CM UMK w Bydgoszczy

16:15-16:35

Dyskusja

 

 

Dzie II - 24.10.2020 (sobota)

 

09:00-11:05

Sesja IV Metabolizm

09:00-09:15

Choroba metaboliczna blinit

dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM - Klinika Zakae Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

09:15-09:30

Hiperglicynemia

dr n. med. Magorzata Czyewska ze studentami Koa Naukowego - I Katedra i Klinika Ginekologii i Poonictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocawiu

09:30-09:45

Wrodzona cika hipofosfatazja - problemy diagnostyczne, moliwoci terapeutyczne

dr Anna Szczygie, dr Katarzyna Koszaka-Fornal, dr Barbara Tarsa - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocawiu

09:45-10:00

Kwasica metylomalonowa

dr Anna Sowa, dr Agnieszka Kijanka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:00-10:15

Wykad

TBA

10:15-10:30

Przypadek choroby neurometabolicznej u noworodka

dr hab. n.med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:30-10:45

Wrodzone zaburzenia mitochondrialne

dr n. med. Magorzata Czyewska ze studentami Koa Naukowego - I Katedra i Klinika Ginekologii i Poonictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocawiu

10:45-11:05

Dyskusja

11:05-11:25

Przerwa

11:25-13:00

Sesja V Wady wrodzone

11:25-11:40

Nie zawsze atwe rozpoznanie wrodzonej niedronoci przewodu pokarmowego u noworodka

Zesp Kliniki Neonatologii CMKP

11:40-11:55

Zesp nieruchomych rzsek - od objawu u noworodka do rozpoznania

Zesp Kliniki Neonatologii CMKP

11:55-12:10

Zesp Treachera Collinsa - schorzenie genetyczne czy problem interdyscyplinarny?

dr Agnieszka Jalowska, dr Weronika Wesoowska, dr Malgorzata Opaliska - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocawiu

12:10-12:25

Wykad

TBA

12:25-12:40

Niedrono drg oddechowych -przyczyny przewidywalne i zaskakujce

dr n. med. Agnieszka Szafraska, dr Izabela Czy, dr Karolina Karcz - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocawiu

12:40-13:00

Dyskusja

13:00-13:45

Przerwa (lunch)

13:45-15:35

Sesja VI Varia II

13:45-14:00

Hydrothorax

dr n. med. Iwona Domalska-Popadiuk - Klinika Neonatologii Gdaskiego Uniwersytetu Medycznego

14:00-14:15

Limfangiomatoza pucna - rzadka przyczyna chylothoraxu

dr ukasz Przesr, prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyska - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi

14:15-14:30

Rzadka przyczyna nieimmunologicznego obrzku podu

dr n. med. Aleksandra Mikoajczak - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14:30-14:45

Aplazja cutis

dr n. med. Kaja Krawczyk - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14:45-15:00

Nil desperandum - nie trzeba traci nadziei. Blinita z zespoem TTTS

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyska - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi

15:00-15:15

Wiotki noworodek

dr Monika Szwarc - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15:15-15:35

Dyskusja

15:35

Zakoczenie konferencji

 

W programie przewidziano wystpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40