Komitet naukowy:
 • prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 • prof. dr hab. med. Barbara Krlak-Olejnik
 • prof. dr hab. med. Marek Szczepaski
 • dr med. Justyna Tooczko
 • Patronat naukowy:
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 • PROGRAM KONFERENCJI

  DZIE I - pitek, 21 padziernika 2016


  10:00
  WARSZTATY "OptiFlow - nowoczesna terapia tlenowa HFNC"
  10:00
  WARSZTATY "Integrative Developmental Care Model"
  10:45-11:00
  OTWARCIE KONFERENCJI
  prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
  11:00-12:35
  SESJA I Diagnostyka podu i noworodka - czy wszystko wiemy?
  Przewodniczcy:
  prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
  dr med. Justyna Czech-Kowalska
  11:00-11:25 Niedokrwisto u noworodka
  dr hab. med. Anna Adamowicz-Salach - Klinika Hematologii i Pediatrii WUM
  11:25-11:50 Zesp Fallota - czy tylko?
  lek. Micha Gogolewski - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecicej WUM
  11:50-12:15 Diagnostyka choroby metabolicznej
  lek. Marcin Kalisiak - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD w Warszawie
  12:15-12:35 Dyskusja
  12:35-13:15 Przerwa kawowa
  13:15-17:20
  SESJA II Zdrowy noworodek - czy na pewno? Cz. I
  Przewodniczcy:
  prof. dr hab. med. Marek Szczepaski
  dr med. Beata Pawlus
  13:15-13:40 Noworodek kaszlcy
  dr med. Beata Pawlus - Oddzia Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. witej Rodziny, SP ZOZ, Warszawa
  13:40-14:05 Krztusiec - powracajca choroba
  dr med. Izabella Stryjewska - Dzia Medyczny GSK
  14:05-14:30 Zaburzenia rytmu u noworodka
  prof. dr hab. med. Katarzyna Bieganowska Klinika Kardiologii IP CZD w Warszawie
  lek. ukasz Grzywacz - Klinika Kardiologii IP CZD w Warszawie
  14:30-14:55 Stenie prokalcytoniny a martwicze zapalenie jelit
  prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
  14:55-15:20 Przerwa na lunch
  15:20-15:45 Guz w rdpiersiu.
  lek. Urszula Majewska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
  15:45-16:10 Drgawki czy mioklonie
  lek. Iwona Terczyska - Klinika Neurologii Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  16:10-16:35 Bliniaki z zespoem Beckwitha-Wiedemanna
  prof. dr hab. med. Marek Szczepaski - Klinika Neonatologii UM w Biaymstoku
  dr med. Renata Posmyk - Klinika Neonatologii UM w Biaymstoku
  16:35-17:00 Wrodzona biaaczka szpikowa
  dr med. Dawid Szpecht - Katedra i Klinika Neonatologii UM w Poznaniu
  17:00-17:20 Dyskusja
  17:30-19:30 Spotkanie uczestnikw sieci neonatologicznej
  DZIE II - sobota, 22 padziernika 2016

  09:00-11:00
  SESJA III Zdrowy noworodek - czy na pewno? Cz. II
  Przewodniczcy:
  prof. dr hab. med. Barbara Krlak-Olejnik
  dr hab. med. Dorota Pawlik
  09:00-09:25 Wrodzone zmiany skrne
  prof. dr hab. med. Barbara Krlak-Olejnik, dr Agnieszka Jalowska - Klinika Neonatologii UM we Wrocawiu
  09:25-09:50 Martwicze zapalenie tkanki podskrnej u noworodka
  dr med. Monika Sierzputowska -Pieczara - Katedra i Klinika Neonatologii UM w Poznaniu
  09:50-10:15 Hipoglikemia u noworodka
  prof. dr hab. med. Barbara Krlak-Olejnik, dr Agnieszka Jalowska - Klinika Neonatologii UM we Wrocawiu
  10:15-10:40 Krwawienie podowo- matczyne - czy zawsze o tym pamitamy?
  dr hab. med. Dorota Pawlik - Klinika Neonatologii CM UJ w Krakowie
  10:40-11:00 Dyskusja
  11:00-11:30 Przerwa kawowa
  11:30-13:45
  SESJA IV Przypadki - kontrowersje
  Przewodniczcy:
  prof. dr hab. med. Ewa Gulczyska
  dr hab.med. Anna Klukowska
  11:30-11:55 Pne krwawienia z niedoboru witaminy K
  dr med. Justyna Czech- Kowalska - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD w Warszawie
  11:55-12:20 Hipotermia lecznicza - tak czy nie?
  prof. dr hab. med. Ewa Gulczyska - Klinika Neonatologii IPCZMP w odzi
  12:20-12:45 Wrodzony niedobr biaka C jako czynnik ryzyka prenatalnego udaru niedokrwiennego
  lek. Katarzyna Gadomska, prof. dr hab. med. Ewa Gulczyska Klinika Neonatologii IPCZMP w odzi
  12:45-13:00 Ukszenie mii zygzakowatej w czasie ciy - opis przypadku
  lek. Wioleta Adamek, prof. dr hab. med. Ewa Gulczyska Klinika Neonatologii IPCZMP w odzi< /i>
  13:00-13:25 Noworodek matki z hipofibrynogenemi
  dr hab.med. Anna Klukowska, Klinika Hematologii i Pediatrii WUM
  lek. Anna Sowa, lek. Monika Szwarc-Duma- Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
  13:25-13:45 Dyskusja
  13:45 Zakoczenie konferencji, lunch
     www.medius.com.pl
  tel. 22 642 09 40