Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Dr hab. n. med. Jan Mazela

Dr hab. n. med. Maria Wilińska

Program

Dzień I - 26.10.2018 (piątek)

 

10:30-10:40 Otwarcie konferencji

10:40-11:10 Dziecko nam się nie podoba - i co dalej?

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-13:20   Sesja I

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

dr hab. n. med. Maria Wilińska

11:10-11:35 Wykład wprowadzający: Diagnostyka różnicowa przyczyn złego stanu noworodków   

                       urodzonych o czasie lub blisko terminu

                         prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD

11:35-11:50   Przypadek 1: FAS - czy na pewno jest łatwy do rozpoznania?

                         dr n. med. Dariusz Madajczak -Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

11:50-12:05   Przypadek 2: Zespół Schinzel-Giedion  - bardzo rzadki zespół genetyczny, trudności diagnostyczne

                        dr n. med. Beata Pawlus z Zespołem - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

                        w Warszawie

12:05-12:20   Przypadek 3: Zakrzepica zatok żylnych mózgu jako odległe nieoczekiwane powikłanie EEN

                        dr Agata Wójcik-Sęp - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii  Noworodka WUM,                                    

                        dr n. med. Iwona Terczyńska - Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży  IMiD

12:20-12:35   Przypadek 4: Noworodek urodzony w złym stanie bez biochemicznych wykładników OENN

                         dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP

12:35-12:50   Przypadek 5: Ciężka niewydolność wątroby u noworodka donoszonego w wyniku malformacji naczyń

                         jamy brzusznej

                         dr Danuta Chrzanowska-Liszewska , dr n. med. Agata Serwatowska-Bargieł - Klinika Neonatologii

                         i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

12:50-13:05  Dyskusja

13:05-13:35  Przerwa

13:35-15:30   Sesja II

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

13:35-14:00 Wykład wprowadzający: Zaburzenia metabolizmu węglowodanów

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM    

                         w Lublinie

14:00-14:15  Przypadek 1: Rzadki zespół metaboliczny jako przyczyna gwałtownego pogorszenia

                         stanu noworodka urodzonego w terminie porodu pozostawionego z mamą w systemie rooming-in

                         prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik z zespołem - Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

14:15-14:30   Przypadek 2: Zaburzenia gospodarski węglowodanowej w wadach linii pośrodkowej ciała

                         dr Małgorzata Decyk-Kosson - Zespół Oddziałów Neonatologicznych Szpitala Bródnowskiego

                         w Warszawie

14:30-14:45  Przypadek 3: Ciężka hipoglikemia u noworodka

                         dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grażyna Polskowska, dr n. med. Katarzyna Czyż,                                    

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga- Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM  

                         w Lublinie

                         dr n. med. Elżbieta Szponar - Zakład Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

14:45-15:00  Przypadek 4: Hiperglikemia u noworodka - trudności diagnostyczno-terapeutyczne

                         dr n. med. Katarzyna Czyż, dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grażyna Polskowska, ,                                    

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga- Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM 

                         w Lublinie

                         dr n. med. Elżbieta Szponar - Zakład Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

15:00-15:15   Dyskusja

Dzień II - 27.10.2018 (sobota)

 

09:00-11:05   Sesja III

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM

prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

09:00-09:25 Wykład wprowadzający: Noworodek w trakcie i po zabiegu operacyjnym - wyzwania dla

                       neonatologa: znieczulenie, żywienie pozajelitowe, dojelitowe i zwolnienie do domu

                           dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. UM - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

09:25-09:40   Przypadek 1: Zabieg operacyjny u noworodka z wadą letalną - jaka diagnostyka powinna być  

                         wykonana przed transportem?

                         dr hab. n med. Prof. IMiD Magdalena Rutkowska z zespołem - Klinika Neonatologii i Intensywnej  

                         Terapii Noworodka IMiD

09:40-09:55   Przypadek 2: Jeżeli nie Hirszprung to co?

                         dr Joanna Janowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD  

09:55-10:10   Przypadek 3: Porównanie dwóch metod znieczulenia do laseroterapii ROP - seria przypadków

                         dr n. med.  Łukasz Karpiński - Klinika Zakażeń Noworodka, UM w Poznaniu

10:10-10:25   Przypadek 4: Zabieg witrektomii w okresie noworodkowym

                         dr Marta Pukacka - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:25-10:40   Przypadek 5: Gastroschisis: operacja jednoetapowa vs dwu-etapowa

                        dr Agnieszka Basiukajć - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:40-10:55   Przypadek 6: Zarośniecie przełyku - korekta torakoskopowa vs. lapartomia klasyczna - seria

                         przypadków

                        dr n.med. Agata Pająk Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:55-11:05   Dyskusja

11:05-11:25   Przerwa

11:25-13:15   Sesja IV

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

dr n. med. Beata Pawlus

11:25-11:50 Wykład wprowadzający: Skrajnie niedojrzały wcześniak i jego roczny pobyt w oddziale

                       neonatologicznym ( zjawisko rzadkie, ale uciążliwe i generujące wiele problemów, czy

                       istnieją inne, korzystniejsze rozwiązania)

                             dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinika Neonatologii CM UJ w Krakowie

11:50-12:05   Przypadek 1: Masywny krwotok do jamy brzusznej u wcześniaka 29 t.c.

                         dr n. med. Beata Pawlus z Zespołem - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

                         w Warszawie

12:05-12:20   Przypadek 2: Skrajny wcześniak  z ciężką postacią BPD i tracheostomią - 6 miesięcy na OITN          

                         i co dalej?

                        dr n med. Joanna Puskarz-Gąsowska z zespołem - Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

                        WUM

12:20-12:35   Przypadek 3: Dysplazja pęcherzykowo-włośniczkowa - rzadka przyczyna ciężkiej niewydolności  

                         oddechowej noworodka

                         mgr Zuzanna Owsiańska, mgr Zuzanna Kozłowska, dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. dr hab. n. 

                         med.  Janusz Gadzinowski

 

12:35-12:50   Przypadek 4: Noworodek z  ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała po prenatalnej ekspozycji   

                         na alkohol

                         dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska - Klinika Neonatologii CMKP

12:50-13:00   Dyskusja

13:00-13:40   Przerwa

13:40-15:30   Sesja V

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

dr hab. n. med. Maria Wilińska

13:40-14:05 Wykład wprowadzający: Co to są zakażenia  o rzadkiej etiologii okresu noworodkowego?

                         dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP

14:05-14:20   Przypadek 1: Zakażenie Enterobacter cloacae z zajęciem OUN (ropień mózgu)

                         dr Maria Kostro - Klinika Neonatologii CMKP

14:20-14:35   Przypadek 2: Zakażenie uogólnione o etiologii Citrobacter koseri

                         dr Katarzyna Jasińska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

 14:35-14:50   Przypadek 3: Zakażenie o etiologii Pneumocystis jiroveci (carini)

                         dr Katarzyna Sułek-Kamas - Klinika Neonatologii CMKP

14:50-15:05   Przypadek 4: Zakażenie o etiologii Bacillus cereus

                         dr Magdalena Zarlenga - Klinika Neonatologii CMKP

15:05-15:20   Przypadek 5: Mnogie ropnie mózgu o etiologii Citrobacter koseri

                         dr Urszula Majewska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:20-15:30   Dyskusja

15:30               Zakończenie konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40