Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Dr hab. n. med. Jan Mazela

Dr hab. n. med. Maria Wilińska

Program (wersja pdf)

Dzień I - 26.10.2018 (piątek)

10:30-10:40 Otwarcie konferencji

10:40-11:10 Dziecko nam się "nie podoba" - i co dalej?

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-13:30   Sesja I

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

dr hab. n. med. Maria Wilińska

11:10-11:35 Wykład wprowadzający: Diagnostyka różnicowa przyczyn złego stanu noworodków   

                       urodzonych o czasie lub blisko terminu

                         prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD

11:35-12:05  Krztusiec - możliwości profilaktyki u noworodków i niemowląt

                         dr n. med. Izabella Stryjewska - Dział Medyczny GSK

12:05-12:20   Przypadek 1: FAS - czy na pewno jest łatwy do rozpoznania?

                         dr n. med. Dariusz Madajczak - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

12:20-12:35   Przypadek 2: Zespół Schinzel-Giedion - bardzo rzadki zespół genetyczny, trudności diagnostyczne

                        dr Kamila Kuźmińska, dr Ewa Drajczyk - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

                        w Warszawie

12:35-12:50   Przypadek 3: Zakrzepica zatok żylnych mózgu jako odległe nieoczekiwane powikłanie EEN

                        dr Agata Wójcik-Sęp - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii  Noworodka WUM,                                    

                        dr n. med. Iwona Terczyńska - Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży  IMiD

12:50-13:05   Przypadek 4: Noworodek urodzony w złym stanie bez biochemicznych wykładników OENN

                         dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP

13:05-13:20   Przypadek 5: Ciężka niewydolność wątroby u noworodka donoszonego w wyniku malformacji naczyń

                         jamy brzusznej

                         dr Danuta Chrzanowska-Liszewska , dr n. med. Agata Serwatowska-Bargieł - Klinika Neonatologii

                         i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

13:20-13:30  Dyskusja

13:30-14:10  Przerwa

14:10-16:05  Sesja II

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

14:10-14:35 Wykład wprowadzający: Zaburzenia metabolizmu węglowodanów

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM    

                         w Lublinie

14:35-14:55    Hiperamonemia

                         dr n. med. Łukasz Kałużny - Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM   

                         w Poznaniu

                         Grant edukacyjny firmy Recordati Group

14:55-15:10 Przypadek 1: Rzadki zespół metaboliczny jako przyczyna gwałtownego pogorszenia

                         stanu noworodka urodzonego w terminie porodu pozostawionego z mamą w systemie rooming-in

                         dr n. med. Agnieszka Jalowska - Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

15:10-15:25   Przypadek 2: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w wadach linii pośrodkowej ciała

                         dr Małgorzata Decyk-Kosson - Zespół Oddziałów Neonatologicznych Szpitala Bródnowskiego

                         w Warszawie

15:25-15:40  Przypadek 3: Ciężka hipoglikemia u noworodka

                         dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grażyna Polskowska, dr n. med. Katarzyna Czyż,                                    

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM  

                         w Lublinie

                         dr n. med. Elżbieta Szponar - Zakład Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

15:40-15:55  Przypadek 4: Hiperglikemia u noworodka - trudności diagnostyczno-terapeutyczne

                         dr n. med. Katarzyna Czyż, dr n. med. Agata Tarkowska, dr n. med. Grażyna Polkowska, ,                                    

                         prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga- Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM 

                         w Lublinie

                         dr n. med. Elżbieta Szponar - Zakład Propedeutyki Pediatrii UM w Lublinie

15:55-16:05   Dyskusja

 

Dzień II - 27.10.2018 (sobota)

09:00-11:25   Sesja III

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM

prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

09:00-09:25   Wykład wprowadzający: Noworodek w trakcie i po zabiegu operacyjnym - wyzwania dla

                         neonatologa: znieczulenie, żywienie pozajelitowe, dojelitowe i zwolnienie do domu

                         dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. UM - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

09:25-09:45   Mikrobiota przewodu pokarmowego u noworodków. Suplementacja probiotykami

                        noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego                        

                        dr n. med. Joanna Hurkała - Klinika Neonatologii  CM UJ

                        Grant edukacyjny firmy Biomed

09:45-10:00   Przypadek 1: Zabieg operacyjny u noworodka z wadą letalną - jaka diagnostyka powinna być  

                         wykonana przed transportem?

                         dr hab. n med. Prof. IMiD Magdalena Rutkowska z zespołem - Klinika Neonatologii i Intensywnej  

                         Terapii Noworodka IMiD

10:00-10:15   Przypadek 2: Jeżeli nie Hirszprung to co?

                         dr Joanna Janowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD  

10:15-10:30   Przypadek 3: Porównanie dwóch metod znieczulenia do laseroterapii ROP - seria przypadków

                         dr n. med.  Łukasz Karpiński - Klinika Zakażeń Noworodka, UM w Poznaniu

10:30-10:45   Przypadek 4: Zabieg witrektomii w okresie noworodkowym

                         dr Marta Pukacka - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:45-11:00   Przypadek 5: Gastroschisis: operacja jednoetapowa vs dwu-etapowa

                        dr Agnieszka Basiukajć - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

11:00-11:15   Przypadek 6: Zarośnięcie przełyku - korekta torakoskopowa vs. lapartomia klasyczna - seria

                         przypadków

                        dr n.med. Agata Pająk - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

11:15-11:25   Dyskusja

11:25-11:45   Przerwa

11:45-13:20   Sesja IV

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

dr n. med. Beata Pawlus

11:45-12:10   Wykład wprowadzający: Skrajnie niedojrzały wcześniak i jego roczny pobyt w oddziale

                         neonatologicznym ( zjawisko rzadkie, ale uciążliwe i generujące wiele problemów, czy

                         istnieją inne, korzystniejsze rozwiązania)

                         dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinika Neonatologii CM UJ w Krakowie

12:10-12:25   Przypadek 1: Masywny krwotok do jamy brzusznej u wcześniaka 29 t.c.

                         Dr Magdalena Iracka, dr Renata Gąsior-Kozieł - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny

                         im. Św. Rodziny w Warszawie

12:25-12:40   Przypadek 2: Skrajny wcześniak  z ciężką postacią BPD i tracheostomią - 6 miesięcy na OITN          

                         i co dalej?

                        dr n med. Joanna Puskarz-Gąsowska z zespołem - Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

                        WUM

12:40-12:55   Przypadek 3: Dysplazja pęcherzykowo-włośniczkowa - rzadka przyczyna ciężkiej niewydolności  

                         oddechowej noworodka

                          Zuzanna Kozłowska 1
                          dr hab. n. med. Tomasz Szczapa 1
                          dr n.med Joanna Wróblewska 2,3
                          mgr Apolonia Kałużna 2,3
                          mgr Dorota Janczewska 2
                          prof. dr hab. Andrzej Marszałek 2,3
                          prof. dr hab. Janusz Gadzinowski 1
                          1 - Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
                          2 - Zakład Patologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii
                          3 - Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny
                          im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

12:55-13:10   Przypadek 4: Noworodek z  ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała po prenatalnej ekspozycji   

                         na alkohol

                         dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska - Klinika Neonatologii CMKP

13:10-13:20   Dyskusja

13:20-14:00   Przerwa

14:00-16:10   Sesja V

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

dr hab. n. med. Maria Wilińska

14:00-14:25   Wykład wprowadzający: Co to są zakażenia  o rzadkiej etiologii okresu noworodkowego?

                         dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP

14:25-14:45   Czy warto oznaczać stężenie prokalcytoniny we wrodzonych zakażeniach u noworodków?

                         prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek - Klinika Patologii Noworodka UM w Szczecinie

14:45-15:00   Przypadek 1: Zakażenie Enterobacter cloacae z zajęciem OUN

                         dr Maria Kostro - Klinika Neonatologii CMKP

15:00-15:15   Przypadek 2: Zakażenie uogólnione o etiologii Citrobacter koseri

                         dr Katarzyna Jasińska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

 15:15-15:30   Przypadek 3: Mnogie ropnie mózgu o etiologii Citrobacter koseri

                         dr Urszula Majewska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:30-15:45   Przypadek 4: Zakażenie o etiologii Bacillus cereus

                         dr Magdalena Zarlenga - Klinika Neonatologii CMKP

15:45-16:00   Przypadek 5: Zakażenie o etiologii Pneumocystis jiroveci (carini)

                         dr Katarzyna Sułek-Kamas - Klinika Neonatologii CMKP

16:00-16:10   Dyskusja

16:10               Zakończenie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40