Komitet Naukowy

  • Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

  • Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

  • Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

  • Dr hab. n. med. Jan Mazela

  • Dr hab. n. med. Maria Wilińska

Patronat

  • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

  • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I - 26 października 2018 (piątek)

 

10:30-10:40 Otwarcie konferencji

10:40-11:10 Wykład inauguracyjny

                          prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-13:20 Sesja I

11:10-11:35 Wykład wprowadzający: Diagnostyka różnicowa przyczyn złego stanu noworodków

                           urodzonych o czasie lub blisko terminu

                           prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD

11:35-11:50 Przypadek 1: FAS - czy na pewno jest łatwy do rozpoznania?

                           dr n. med. Dariusz Madajczak -Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

11:50-12:05 Przypadek 2: Zespół Schinzel-Giedion - bardzo rzadki zespół genetyczny, trudności diagnostyczne

                           dr n. med. Beata Pawlus z Zespołem - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

                           w Warszawie

12:05-12:20 Przypadek 3: Zakrzepica zatok żylnych mózgu jako odległe nieoczekiwane powikłanie EEN

                           dr n. med. Iwona Terczyńska - Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży IMiD, dr Agata Wójcik-Sęp - Klinika

                           Neonatologii i Intensywnej Terapii WUM

12:20-12:35 Przypadek 4: Noworodek urodzony w stanie dobrym, z pogorszeniem o postępującym charakterze

                           po kilku godzinach od urodzenia

                           dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP, dr n. med. Iwona Terczyńska - Klinika

                           Neurologii Dzieci i Młodzieży IMiD

12:35-12:50 Przypadek 5: Noworodek urodzony w złym stanie bez biochemicznych wykładników OENN

                          zespół Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD Warszawa

12:50-13:05 Przypadek 6: Ciężka niewydolność wątroby u noworodka donoszonego w wyniku malformacji naczyń jamy brzusznej.

                          dr Danuta Chrzanowska-Liszewska , dr n. med. Agata Serwatowska-Bargieł - Klinika Neonatologii
                           i Intensywnej Terapii WUM

13:05-13:20 Dyskusja

13:20-13:50 Przerwa

13:50-15:45 Sesja II

13:50-14:15 Wykład wprowadzający: Zaburzenia metabolizmu węglowodanów

                           prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM

                           w Lublinie

14:15-14:30 Przypadek 1: Rzadki zespół metaboliczny jako przyczyna gwałtownego pogorszenia stanu noworodka urodzonego w                            terminie porodu pozostawionego z mamą w systemie rooming-in

                           Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik z zespołem – Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

14:30-14:45 Przypadek 2: Zaburzenia gospodarski węglowodanowej w wadach linii pośrodkowej ciała

                           dr Małgorzata Decyk-Kosson – Zespół Oddziałów Neonatologicznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

14:45-15:00 Przypadek 3: Ciężka hipoglikemia u noworodka

                           prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska z zespołem - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM w Lublinie

                           w Warszawie

15:00-15:15 Przypadek 4: Hiperglikemia u noworodka - trudności diagnostyczno-terapeutyczne

                           prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska z zespołem - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt UM w Lublinie

15:15-15:30 Dyskusja

Dzień II - 27 października 2018 (sobota)

 

09:00-11:05 Sesja III

09:00-09:25 Wykład wprowadzający: Noworodek w trakcie i po zabiegu operacyjnym - wyzwania dla

                           neonatologa: znieczulenie, żywienie pozajelitowe, dojelitowe i zwolnienie do domu

                           dr hab. n. med. Jan Mazela Prof. UM - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

09:25-09:40 Przypadek 1: Zabieg operacyjny u noworodka z wadą letalną - jaka diagnostyka powinna być

                           wykonana przed transportem?

                           dr hab. n med. Prof. IMiD Magdalena Rutkowska z zespołem - Klinika Neonatologii i Intensywnej

                           Terapii Noworodka IMiD

09:40-09:55 Przypadek 2: Jeżeli nie Hirszprung to co?

                           Dr Joanna Janowska z zespołem - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD

09:55-10:10 Przypadek 3: Porównanie dwóch metod znieczulenia do laseroterapii ROP - seria przypadków

                           Dr Łukasz Karpiński, Klinika Zakażeń Noworodka, UM w Poznaniu

10:10-10:25 Przypadek 4: Zabieg witrektomii w okresie noworodkowym

                           dr Marta Pukacka - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:25-10:40 Przypadek 5: Gastroschisis: operacja jednoetapowa vs dwu-etapowa

                           dr Agata Basiukajć - Klinika Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:40-10:55 Przypadek 6: Zarośniecie przełyku - korekta torakoskopowa vs. lapartomia klasyczna - seria

                           przypadków

                           zespół Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu

10:55-11:05 Dyskusja

11:05-11:25 Przerwa

11:25-13:15 Sesja IV

11:25-11:50 Wykład wprowadzający: Skrajnie niedojrzały wcześniak i jego roczny pobyt w oddziale

                           neonatologicznym ( zjawisko rzadkie, ale uciążliwe i generujące wiele problemów, czy

                           istnieją inne, korzystniejsze rozwiązania)

                           dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinika Neonatologii CM UJ w Krakowie

11:50-12:05 Przypadek 1: Masywny krwotok do jamy brzusznej u wcześniaka 29 t.c.

                           dr n. med. Beata Pawlus z Zespołem - Oddział Neonatologii Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

                           w Warszawie

12:05-12:20 Przypadek 2: Skrajny wcześniak z ciężką postacią BPD i tracheostomią - 6 miesięcy na OITN

                           i co dalej?

                           dr n med. Joanna Puskarz-Gąsowska z zespołem - Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii WUM

12:20-12:35 Przypadek 3: Dysplazja pęcherzykowo-włośniczkowa - rzadka przyczyna ciężkiej niewydolności

                           oddechowej noworodka

                           mgr Zuzanna Owsińska, mgr Zuzanna Kozłowska, dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. dr hab. n. med.

                           Janusz Gadzinowski

12:35-12:50 Przypadek 4: Noworodek z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała po prenatalnej ekspozycji

                           na alkohol

                           dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska - Klinika Neonatologii CMKP

12:50-13:05 Przypadek 5

                           TBA

13:05-13:15 Dyskusja

13:15-14:00 Przerwa

14:00-15:50 Sesja V

14:00-14:25 Wykład wprowadzający: Zakażenia okresu noworodkowego o rzadkiej etiologii

                           dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP

14:25-14:40 Przypadek 1: Zakażenie Enterobacter cloacae z zajęciem OUN (ropień mózgu)

                           dr hab. n. med. Maria Wilińska z zespołem

14:40-14:55 Przypadek 2: Zakażenie Bacillus cereus

                           dr hab. n. med. Maria Wilińska z zespołem

14:55-15:05 Przypadek 3: Zakażenie Pneumocystis jiroveci (P. carini)

                           dr hab. n. med. Maria Wilińska z zespołem

15:05-15:20 Przypadek 4: Cytomegalia wrodzona

                           dr Katarzyna Jasińska -Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:20-15:35 Przypadek 5: Mnogie ropnie mózgu o etiologii Citrobacter koseri

                           dr Urszula Majewska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

15:35-15:50 Dyskusja

15:50 Zakończenie konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40