Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

 

Patronat naukowy:

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

 

Program

Dzień I - 23.10.2020 (piątek)

10:40-10:50 Otwarcie konferencji

10:50-11:10 Wykład inauguracyjny: EBM a doświadczenia ekspertów

                       prof. dr  hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:10-12:30   

Sesja I  Kardiologiczne sytuacje kliniczne

11:10-11:25

Przypadki  wrodzonej wady serca niewykrytej za pomocą testu pulsoksymetrycznego               

dr  n. med. Iwona Dąbrowska-Wójciak - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków    i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

11:25-11:40

Noworodek z uogólnioną hiperechogenicznością naczyń krwionośnych

dr  hab. n. med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11:40-11:55

Wykład

TBA

11:55-12:10

Wcześniak z zakrzepicą lewego przedsionka

dr n. med. Justyna Tołłoczko - Oddział Neonatologiczny Szpitala Solec w Warszawie /dr Ludmiła Bartoszewicz - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii  Noworodka CZD

12:10-12:30

Dyskusja

12:30-12:50

Przerwa

12:50-14:25   

Sesja II  Zakażenia

12:50-13:05

Kiła wrodzona

dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska - Oddział Neonatologiczny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

13:05-13:20

Grypa wrodzona

dr n. med. Beata Pawlus - Oddział Neonatologii  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny             w Warszawie

13:20-13:35

Wykład

TBA

13:35-13:50

Ciężkie zakażenia RSV w okresie noworodkowym

dr n. med. Alicja Kornacka - Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13:50-14:05

Miejsce punkcji lędźwiowej w diagnostyce zakażeń

dr n. med. Aleksandra Rytko - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków                      i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

14:05-14:25

Dyskusja

14:25-15:15

Przerwa (lunch)

15:15-16:35 

Sesja III  Varia I

15:15-15:30

Zamartwica okołoporodowa - czy tylko niedotlenienie?

prof. dr  hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Oddział Kliniczny Neonatologii CM Uj w Krakowie

15:30-15:45

Krakowskie sześcioraczki

dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Oddział Kliniczny Neonatologii CM Uj w Krakowie

15:45-16:00

Trudności rokownicze, diagnostyczne i lecznicze u dziecka urodzonego w 22 tc.

dr n. med. Martyna Woynarowska - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

16:00-16:15

Alloimmunologiczna małopłytkowość u płodu i noworodka

dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. CM UMK -  Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka  CM UMK w Bydgoszczy

16:15-16:35

Dyskusja

 

 

Dzień II - 24.10.2020 (sobota)

 

09:00-11:05  

Sesja IV  Metabolizm

09:00-09:15

Choroba metaboliczna bliźniąt

dr  hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM - Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego            w Poznaniu

09:15-09:30

Hiperglicynemia

dr n. med. Małgorzata Czyżewska ze studentami Koła Naukowego - I Katedra i Klinika Ginekologii          i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

09:30-09:45

Wrodzona ciężka hipofosfatazja - problemy diagnostyczne, możliwości terapeutyczne

dr Anna Szczygieł, dr Katarzyna Koszałka-Fornal, dr Barbara Tarsa - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

09:45-10:00

Kwasica metylomalonowa

dr Anna Sowa, dr Agnieszka Kijanka - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:00-10:15

Wykład

TBA

10:15-10:30

Przypadek choroby neurometabolicznej u noworodka

dr hab. n.med. Renata Bokiniec - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:30-10:45

Wrodzone zaburzenia mitochondrialne

dr n. med. Małgorzata Czyżewska ze studentami Koła Naukowego - I Katedra i Klinika Ginekologii          i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10:45-11:05

Dyskusja

11:05-11:25

Przerwa

11:25-13:00

Sesja V  Wady wrodzone

11:25-11:40

Nie zawsze łatwe rozpoznanie wrodzonej niedrożności przewodu pokarmowego u noworodka

Zespół Kliniki Neonatologii CMKP

11:40-11:55

Zespół nieruchomych rzęsek - od objawu u noworodka do rozpoznania

Zespół Kliniki Neonatologii CMKP

11:55-12:10

Zespół Treachera Collinsa - schorzenie genetyczne czy problem interdyscyplinarny?

dr Agnieszka Jalowska, dr Weronika Wesołowska, dr Malgorzata Opalińska - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

12:10-12:25

Wykład

TBA

12:25-12:40

Niedrożność dróg oddechowych -przyczyny przewidywalne i zaskakujące

dr n. med. Agnieszka Szafrańska, dr Izabela Czyż, dr Karolina Karcz - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

12:40-13:00

Dyskusja

13:00-13:45

Przerwa (lunch)

13:45-15:35  

Sesja VI  Varia II

13:45-14:00

Hydrothorax

dr n. med.  Iwona Domżalska-Popadiuk - Klinika Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14:00-14:15

Limfangiomatoza płucna - rzadka przyczyna chylothoraxu    

dr Łukasz Przesór, prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

14:15-14:30

Rzadka przyczyna nieimmunologicznego obrzęku płodu

dr n. med. Aleksandra Mikołajczak - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14:30-14:45

Aplazja cutis

dr n. med. Kaja Krawczyk - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14:45-15:00

Nil desperandum - nie trzeba tracić nadziei. Bliźnięta z zespołem TTTS

prof. dr  hab. n. med. Ewa Gulczyńska - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki    w Łodzi

15:00-15:15

Wiotki noworodek

dr Monika Szwarc - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15:15-15:35

Dyskusja

15:35

Zakończenie konferencji

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40